Polityka Prywatności sklepu internetowego www.animal4you.pl

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
4. ANALIZA INTERNETOWA
5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników Sklepu Internetowego.
1.2 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Magdalena Nowara, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOONSTONE Magdalena Nowara , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kozanowska 45, 54-152 Wrocław, NIP: 8942540657, REGON: 022511634, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.3 Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
1.4 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane
w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzani
1.5 Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

1.6 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu + 48 790 650 790 lub drogą mailową: sklep@animal4you.pl

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  2.1Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez użytkownika w Sklepie Internetowym. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży,
  ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2.2Administrator może gromadzić dane osobowe, w celu:
  a) zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży,
  b) zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej,
  c) marketingu bezpośredniego własnych produktów

2.3 Administrator może przetwarzać dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Administracji działalności. Dane mogą być również przekazywane na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych) lub udostępniane usługodawcom wspierającym działalność gospodarczą Administratora (np. serwis usług IT), i celach archiwizacyjnych.

2.4 Reklama banerowa
Administrator wykorzystuje dane zebrane podczas wizyty użytkownika, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową. Są to ogłoszenia reklamowe przekierowujące do stron firm trzecich. Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Celem Administratora jest opracowanie oferty reklamowej, atrakcyjnej dla użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na stronach Sklepu Internetowego lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej wykorzystywane są wyłącznie dane zanonimizowane; bezpośrednie informacje o użytkowniku (np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookie. W ramach retargetingu i reklamy banerowej Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na stronie Sklepu Internetowego pliki cookie. Są to następujące firmy:
– Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy
-Google AdWords,
2.5 Konkursy, badania rynku i badania opinii
Administrator w ramach konkursów wykorzystuje dane użytkownika w celu powiadomienia o wygranej oraz reklamowana oferty Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje podane są w warunkach uczestnictwa danego konkursu.
Administrator wykorzystuje także dane Klientów w celu przeprowadzania badań rynku i badań opinii. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez Administratora wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki (w szczególności związane z analizą danych użytkownika) podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym użytkownik wprowadza swoje dane. Odpowiedzi udzielone przez użytkownika w ramach ankiet nie są udostępniane osobom trzecim ani publikowane.
2.6 Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu PayU.pl Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
2.7 Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
2.8 Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2.9Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy od daty zakupu Produktu lub zakończenia świadczenia usługi.

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
  3.1Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  3.2Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  a) identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  d) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta
  oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
  3.3 Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
  3.4 Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  3.5 Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  • w przeglądarce Chrome
  • w przeglądarce Firefox
  • w przęglądarce Internet Explorer
  • w przeglądarce Opera
  • w przeglądarce Safari
  3.6 Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim
 2. ANALIZA INTERNETOWA
  4.1Google Analytics
  Strona Sklepu Internetowego wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .
  Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na stronie Sklepu Internetowego. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  5.1Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  5.2Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów Administratora).. W przypadku przetwarzania danych w celu udziału w konkursie/badania rynku lub badania opinii podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda użytkownika. 5.3 W przypadku, gdy podstawą prawną do przetwarzania danych uzytkownika jest uprzednio wyrażona zgoda, użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych w celu na który zgoda została wyrażona poprzez złożenie sprzeciwu za pośrednictwem wiadomości e-mail, faksu lub listu na wymienione w punkcie 1.2 dane kontaktowe. Ponadto, w każdej wiadomości e-mail z ankietą do badań rynku/badań opinii dostępny będzie jest link do rezygnacji.
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  6.1Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
  aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
  o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości
  i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6.2Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  6.3 Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.5.4 Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są zapisane u Administratora, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych.

6.4Użytkownik posiada prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień Użytkownik może skorzystać w siedzibie Administratora, drogą listowną poprzez wysłanie listu na adres siedziby lub drogą mailową na adres sklep@animal4you.pl Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w szczególności na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.5Administrator wskazuje, że dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, profilowaniu oraz nie będą przesyłane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  7.1Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
  7.2Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  7.3 Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  7.3.1 Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  7.3.2 Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  7.3.3 Certyfikat SSL.
 2. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
  Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.