Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych

Administrator danych osobowych, jakim jest firma Moonstone Magdalena Nowara z siedzibą ul. Kozanowska 45, 54-152 Wrocław (właściciel sklepu Animal4you), w trybie art. 34 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO) niniejszym informuje o możliwości naruszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w związku z incydentem do jakiego doszło najprawdopodobniej w dniu 10 kwietnia 2024r.

 

CHARAKTER ORAZ OKOLICZNOŚCI NARUSZENIA:

W dniu 10.04.2024r doszło do włamania na serwer, na którym znajdowała się baza danych klientów sklepu internetowego Animal4You.

 

Dane w zakresie:

– login użytkownika

– hasło użytkownika

– ID użytkownika

– nazwa użytkownika

– adres email użytkownika

zostały wykradzione i umieszczone w ogólnodostępnej przestrzeni internetowej.

 

DANE KONTAKTOWE

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

E-mail: sklep@animal4you.pl
Telefon: +48 790 650 790

 

OPIS MOŻLIWYCH KONSEKWENCJI

– Jako że w ramach incydentu wyciekły Pani/Pana dane w postaci hasła i loginu do naszego sklepu internetowego istnieje ryzyko, że ktoś będzie mógł zalogować się na Pani/Pana konto i dokonać w Pani/Pana imieniu transakcji zakupowych

– Jeśli używają Państwo tych samych danych do logowania jednocześnie na innych portalach/ aplikacjach – istnieje ryzyko, że osoby trzecie uzyskają również dostęp do Państwa konta na tych portalach/aplikacjach

– Ponadto posiadając taki komplet danych osoba trzecia może po zalogowaniu na Pani/Pana konto pozyskać pozostałe informacje podane w ramach realizacji zakupów: adres do korespondencji, adres rozliczeniowy, nr telefonu

– Pani/Pana dane w postaci danych adresowych, adresu e-mail czy nr telefonu mogą zostać wykorzystane do przekazywania niezamówionych informacji handlowych, w celach marketingowych

 

ŚRODKI ZASTOSOWANE W CELU ZARADZENIA NARUSZENIU, W TYM MINIMALIZUJĄCE NEGATYWNE SKUTKI NARUSZENIA

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy, aby:

  1. dokonać zmiany hasła do konta w naszym sklepie internetowym oraz na pozostałych portalach/aplikacjach, na których używa Pani/Pan tych samych danych uwierzytelniających
  2. ignorować nieoczekiwane wiadomości marketingowe, sprzedażowe oraz inne wiadomości pochodzące od nieznanych nadawców,
  3. zachować ostrożność w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów,
  4. zachować ostrożność w związku z otrzymywaniem korespondencji pocztowej, która może pochodzić od nieuczciwego nadawcy.

 

CO ZROBILIŚMY W CELU ZARADZENIA NARUSZENIU:

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, dlatego niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia zawiadomiliśmy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. O podejrzeniu popełnienia wiedzę posiada również Centralne Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dodatkowo prowadzone są dalsze  działania wyjaśniające oraz mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych.

 

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.